Ακυρωτική Πολιτική Ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Οι επιβάτες οφείλουν να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον 45 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου. Αν δεν προλάβει τον απόπλου δεν δικαιούται επιστροφής ναύλου.Τα οχήματα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο αναμονής φόρτωσης μία (1) ώρα πριν τον απόπλου και σε κάθε περίπτωση στο χρόνο που καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένα.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ Τα εκδοθέντα εισιτήρια ακυρώνονται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: Έως 14 ημέρες πριν τον απόπλου: 100% επιστροφή ναύλου Έως 7 ημέρες πριν τον απόπλου: 75% επιστροφή ναύλου Έως 12 ώρες πριν τον απόπλου: 50% επιστροφή ναύλου

  • Για ακυρώσεις που γίνονται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 ωρών προ του απόπλου δεν επιστρέφεται ο ναύλος.
  • τα εισιτήρια πρόσφορων με μειωμένες τιμές δεν ακυρώνονται και δεν επιστρέφεται ο ναύλος.
  • Για την ακύρωση είναι απαραίτητη η προσκόμιση των εισιτηρίων στον γραφείο μας στη Μήλο.
  • Δεν επιτρέπονται ακυρώσεις εισιτηρίων μέσω τηλεφώνου, φαξ, email.

Τα εισιτήρια μπορούν επίσης να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας (open) τουλάχιστον 24 ώρες προ του απόπλου. Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας μπορούν να αντικατασταθούν με εισιτήρια άλλης ημερομηνίας σε δρομολόγιο οποιασδήποτε διαδρομής μας, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα (ισχύουν για ένα έτος ή ως το τέλος του χρόνου και δεν ακυρώνονται, τυχόν διαφορά ναύλου δεν επιστρέφεται). Για την μετατροπή σε εισιτήριο ανοικτής ημερομηνίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση του εισιτηρίου στο γραφείο μας , σε οποιοδήποτε